FI1 Kurssin opiskelu


Opettaja Anne Rongas (ks. opettajan esittely), vastaa kysymyksiin No voi ihme... -keskustelusivuilla, sähköpostilla anne.rongas [at] gmail.com, palautelomakkeella sekä aina tavattaessa. Kysy, ihmettele - siitä alkaa oppiminen.

•Filosofia opettaa: –peilaamaan ajatuksia toisia ajatuksia vasten –selkiyttämään sitä kautta omaa ajattelua –dialogissa käsitteet ovat välttämättömiä –on mahdollista luoda uusia käsitteitä
Kurssipalautteen pohjalta huomioita filosofian opiskelusta:
•itsestäänselvyydet •hitaat ja nopeat oivallukset •akateemisen ajattelun taidot •yleissivistys: ymmärrys erilaisista tavoista hahmottaa maailmaa


1. Kurssimoniste


Kurssimoniste verkkosivuna



Vanha: Ryhmän toiveita kurssin toteuttamisesta.

2. Oppitunnit

sivulta löydät oppituntien teemat, oppikirjan sivut ja keskeisimmät sisällöt

3. Kurssin oppimistehtävät

sivulta löydät oppituntien läksyt (pieniä pohdintajuttuja ja lukemista), valinnaiset palautetehtävät (Ning: No voi ihme... tai oppimispäiväkirja), vapaaehtoiset plus-tehtävät ja poissaoloa korvaavat tehtävät (poissaolosta ja korvaamisesta aina sovittava opettajan kanssa)

4. Kurssin suoritustavat

sivulta löydät perinteinen vaihtoehdot ja ohjeet (vaihtoehtoja perinteinen koe, portfolio, pariportfolio ja suullinen tentti)

5. Pelisäännöt

sivulta löydät opastusta mm. seuraavista asioista: opiskelun tavoitteet, opiskelu oppitunnilla, poissaolot, arvioinnin periaatteet, filosofian opiskelun jatkaminen, palaute opettajalle