Lyseon läksyt

Paluu Kurssin opiskelu -sivulle
Tältä sivulta löytyvät aikajärjestyksessä kurssin läksyt. Tuore läksy on aina etusivulla.


15.8. Mitä filosofia on? hanki oppikirja ja vihko, silmäile, lue sisällysluettelo, toivo opetuksen painotusta (jos eri kuin opettajan oppituntisuunnitelma), toivo opetusmenetelmiä (tunnin lopussa jaetulle lapulle), lue kirjasta sivut 10-19


17.8. Filosofian perusteita, luonnonfilosofit lue kirjaasi sivulle 21 asti, yritä selvittää, mitä ovat filosofiset kysymykset. Tee itse vähintään yksi filosofinen kysymys. Muistele lapsuuttasi. Pohditko itse jotain filosofisia kysymyksiä? Kehittelitkö omia teorioita maailmasta ja elämästä? Tehtävän tavoitteena esiymmärrys siitä, mitä on filosofia ja kuka on filosofi.


21.8. Länsimaisen filosofian osa-alueet yhdistä kysymykset siihen filosofian osa-alueeseen. johon arvelet sen kuuluvan, lue oppikirjasta filosofian osa-alueet s. 27-31 (vanhassa kirjassa nämä tulevat vastaan vähitellen, monisteessa/oppituntisivulla tiivistelmä), 21.8. Mitä on olemassa? silmäile olevaista käsittelevä osa 36-38(vanha kirja 80-81, 94-95).


22.8. Mitä on olemassa? Lue Platonin luolavertaus (s. 39, vanha kirja s. 34, Platon Teokset IV, Seitsämäs kirja 514a-517a)


24.8. Oliot, niiden ominaisuudet ja olemassaolo 38-41 valintasi mukaan osallistu verkkokeskusteluun (PeilaaPohdi) TAI perjantaikysymys oppimispäiväkirjaan: kirjoita ensimmäinen pohdinta oppimispäiväkirjaan (vihkosi takaosaan esimerkiksi), valitse jokin seuraavista kysymyksistä: 1. Onko filosofian kurssi vastannut sitä, mitä odotin? 2. Millaisia ajatuksia kurssi on tähän mennessä herättänyt? 3. Miten filosofiaa voi oppia?


27.8. Havaintokykyjen rajat pohdintatehtävä valmiiksi


28.8. Mielen ja aineen suhde 42-46 Piirrä kuva, mindmap tai muu tiivistelmä Popperin kolmesta maailmasta (s. 48, ei vanhassa kirjassa).


29.8. Vapaus 51-57 Väittelytehtävä: Valitse yksi pari ja perustele molempia näkökulmia:
  1. Sattuma (kaikki on sattumaa) - välttämättömyys (kaikki tapahtuu välttämättä)
  2. On olemassa vain yksi mahdollinen maailma - on olemassa lukemattomia mahdollisia maailmoita
  3. Ihmisen tahto on vapaa - ihminen tekee välttämättä ne valinnat, joita tekee
  4. Vapaus sisältää aina myös vastuun - ihminen voi olla vapaa ilman vastuun taakkaa
  5. Luonnonlait sitovat maailmaa - maailmaan vaikuttaa myös luonnonlakien vastaisia eli yliluonnollisia voimia


31.8. Tieto 62-68 Perjantaikysymys oppimispäiväkirjaan: valitse jompi kumpi ja kirjoita omaa pohdintaa oppimispäiväkirjaasi: A) Mitä yleissivistys on? Mikä on yleissivistyksen ja filosofian suhde? B) Mitä kuuluu akateemisuuteen? Mikä on akateemisuuden ja filosofian suhde?


3.-4.9. Tietämisen taidot 69-83 keksi ja kirjoita lapulle vastauksia kysymykseen: Miten voidaan todistaa väitteitä? Millä eri tavoilla ihminen voi asennoitua tietoon?


5.9. Länsimaisen tieteen perusteet 84-95 Pohdi: Mihin tiede pyrkii? Millaisia keinoja tiede käyttää? ;imdmap valitsemastasi aiheesta: Tiede, tieteen tekijä, tiedemies tai tiedenainen.


7.9. Mitä hyvä on? 100-106 Perjantaikysymys oppimispäiväkirjaan: Wittgenstein kirjoitti: Minkä ylipäänsä voi sanoa, sen voi sanoa selvästi, ja mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava. Pohdi tätä lausetta kurssilla oppimasi ja oman ajattelusi perusteella. Mitä hyvä on? kirjoita 10 konkreettista/yksilöitävää asiaa, joiden eteen voi kirjoittaa määritteen hyvä tai hyvät.


10.9. Arvot 100-106 Taulukko valmiiksi: sarake 1) listaa 10 asiaa, joiden eteen voit lisätä hyvä tai hyvät, sarake 2) mikä on edellisen vastakohta? sarake3 3) koskeeko rivillä esiintyvä asia moraalia vai ei? ja 4. lue sivut 101-103 ja luokittele riveittäin, mistä hyvän muodosta on kysymys


11.9. Hyvä elämä 107-116 Hyvä elämä á la Springfield ETÄTEHTÄVÄ Jokainen katsoo joko SubTV:ltä illaalla Simpsonin jakson tai videolta/DVD:ltä: Aiheena egoisimi vs. yhteishyvä: Valitse jokin kohtaus Simpsoneista. Miten egoismi ja yhteishyvä ovat vastakkain > kuvaa juoni lyhyesti. Kumpi voittaa? Oliko ratkaisu hyvä? Omaa pohdintaasi ratkaisusta. Saiko se ajatuksia heräämään?


12.9. Hyvä elämä 107-116 Katsottiin käytännöllisen filosofian opiskeluun tuotetusta Praxis-ohjelmasarjasta etiikkaa käsittelevä jakso. Aloitettiin Hyvä elämä / Simpsonit -monisteen täyttäminen.


14.9. Kuinka hyvä toteutetaan? 117-123 Perjantaikysymys oppimispäiväkirjaan: Monet filosofit ovat perustelleet filosofian merkitystä toteamalla, että filosofian harjoittaminen tuottaa onnellisuutta. Lue kirja s. 118 ja ota kantaa. Oppituntitehtävä 14.9. Voima-lehden artikkeli Adbusters-liikkeestä (ks. kuvia Google-haulla). Oma näkemyksesi: Mainokset halujen synnyttäjinä? Voiko mainoksilla vaikuttaa? Voisiko Anna-lehdessä olla vastamainoksia?


17.9. Kuinka hyvä toteutetaan? 117-123. Adbusters-tehtävän purku oppitunnilla. Elokuvatehtävän ohjeistus, ks. alla.


18.9. Yhteiskuntafilosofia 128-135 elokuvatehtävä


19.9. Valta + syksyn yo-koe 136-143 ks. maanantain 17.9.07 yo-koe filosofiasta