26.10. ensimmäinen oppitunti

Kurssin opiskelu. Mitä on filosofia?

Paluu oppituntisivulleKurssin opiskelu > vaikuta opiskeluun, anna palautetta, tee ehdotuksia > Avoin Jaiku-palaute: PeilaaPohdi (ks. ohje TULOSSA) > palautelomake suoraan opettajalle


Mitä on filosofia? Kuka on filosofi?
hminen elää omien biologisten, kognitiivisten ja sosiokulttuuristen kehystensä sisällä. Itävaltalainen filosofi Ludwig Wittgenstein on sanonut, että jos leijona osaisi puhua, me emme ymmärtäisi sitä. Joskus oman itsensä ymmärtäminenkin on vaikeaa ja aika usein ymmärtämisen haaste tulee vastaan lähimmissä ihmissuhteissa. Yhteinen kieli ei vielä riitä. Voimme puhua samoilla sanoilla, mutta tarkoittaa eri asioita. Filosofia pyrkii paljastamaan käsitteiden merkityksiä ja kytkemään ne laajempiin kehyksiin. Sana 'elämä' merkitsee hyvin erilaista asiaa sielunvaellukseen uskovalle hindulle, ainutkertaiseen elämään uskovalle kristitylle tai tuonpuoleisen kieltävälle ateistille.

Katso oheisen kuvan kommenttikeskustelua. Kurssin kummi Tuomo T. on heittänyt jatkoajatuksia toiseuden kohtaamisesta (ei käyttänyt näitä sanoja, mutta filosofiassa usein puhutaan näillä sanoilla).
Ote A.R:n kommentista: Filosofiassa ja kulttuuritutkimuksessa käytetään usein termiä toiseuden kohtaaminen. Kyky ymmärtää vastakkaista sukupuolta on teemana esim. Luce Irigarayn (belgialais/ranskalainen filosofi) kirjassa Sukupuolieron etiikka. Sara Heinämaa (suomalainen filosofi) viittaa kirjansa Ihmetys ja rakkaus alkuluvussa samaan teemaan ja Irigarayn tulokulmaan. Jos kiinnostaa: Heinämaa: Ihmetys ja rakkaus
150807_lisaa_ominaisuus.jpg
Jos sinä saisit lisätä ihmiseen yhden ominaisuuden, mikä se olisi?

Tunnilla tuli esille kaksi suurta filosofian piiriä: idän filosofia (kytkeytyneenä uskontoon/elämänkatsomukseen, kuten hindulaisuus, buddhalaisuus, taolaisuus, kungfutselaisuus jne.) ja länsimainen filosofia. Länsimaisen filosofian juuret ovat antiikin Kreikassa.Portfoliokysymyksiä:
 1. Minkälainen kuuntelija sinä olet ja millaiseksi haluaisit tulla?
 2. Missä tilanteissa olet törmännyt aiemmin filosofiaan ja millaisen käsityksen olet saanut siitä?
 3. Haastattele alle 2-7-vuotiasta ja kysy häneltä filosofian suuria peruskysymyksiä (selvitä ensin, millaisia ovat SUURET kysymykset). Pohdi haastateltavan vastauksia. Voitko yhtyä joidenkin filosofien esittämään ajatukseen, että kaikki lapset ovat filosofeja?
 4. Tarvitaanko filosofiaa nykyään mihinkään?
 5. Mitä tapahtuu, jos tulkitsemme menneisyyden ajatuksia tämän ajan lähtökohdista (anakronismi)? Kuinka anakronismia voitaisiin välttää?
 6. Miksi ihmisen kannattaa opiskella filosofiaa?
 7. Miten filosofiaa voi oppia?
 8. Tutustu Internetin avulla filosofian opiskeluun Suomessa. Miksi opiskelijan kannattaisi valita filosofia?
 9. Filosofian opiskelun vaarallisuus.
 10. Muistele lapsuuttasi. Mietitkö sinä elämään ja olemassaoloon liittyviä kysymyksiä? Muistatko vielä joitain ajatuksia?
 11. Miksi ihminen lakkaa ihmettelemästä elämä ja olemassaolon kysymyksiä?
 12. Millaisia filosofisia kysymyksiä ihmisten pitäisi miettiä useammin? Miksi?
 13. Mitä tapahtuisi, jos filosofeja ei olisi? Mitä vaille olisimme historian kuluessa jääneet? Esittele asiaa käyttäen esimerkkinä jotakin filosofian historian merkkihenkilöä.