Mitä on olemassa?

Paluu oppituntisivulle


Matrix-elokuva: Mitä todellisuus on? Mitä on olemassa? Mitkä ovat havaintomme todellisuudesta? Kuinka havaintomme syntyvät?

Katso:
International Movie Databace: Matrix
Matrix The Official Website
Wikipedia: Matrix (suomi)
Wikipedia: Matrix (englanti)
Palauta mieleesi kohtaus: Morfeus ja Neo kohtaavat. Punainen pilleri: uusi/karmea "totuus" paljastuu, sininen pilleri: paluu tuttuun "harhaan"
Kumman pillerin sinä ottaisit? Miksi? Mitä sitten paljastuu? Ks. vastauksia perusteluineen

  • Filosofia on kyseenalaistanut kokemustamme todellisuudesta: ilkeä demoni, aivot altaissa, unennäkö (esim. Descartes)
  • Platonin luola, lue oppikirjasta. Vertaa elokuvaan.


Lyseo: Oppimispäiväkirjaan ensimmäinen merkintä (valitse 1 tai usempi kysymys):
1. Onko filosofian kurssi vastannut sitä, mitä odotin?
2. Millaisia ajatuksia kurssi on tähän mennessä herättänyt?
3. Miten filosofiaa voi oppia?

Portfoliokysymykset:
  1. Mitä mieltä on olemassaolon ihmettelyssä?
  2. Miten Platonin ja Aristoteleen käsitykset olevaisen luonteesta eroavat?
  3. Millä tavalla kysymykset kentaurien ja konttorien olemassaolosta eroavat toisistaan?
  4. Esittele jokin kulttuurillemme vieras näkemys todellisuuden luonteesta. Miten voitaisiin todistaa, että poikkeava käsitys on totta tai että se on valhetta? Mitä ajatuksia sinulla herää, mikäli jomman kumman oikeaksi todistaminen osoittautuu ongelmalliseksi?
  5. Ihminen kokee joskus unissaan niin todellisen tuntuisia tunteita ja aistimuksia, että hetken aikaa herättyäänkin hän voi olla epätietoinen siitä, mikä oli totta ja mikä unta. Mitä kysymyksiä unen ja todellisuuden välinen suhde herättää? Millaisia vastauksia näihin kysymyksiin voidaan antaa?
  6. Voivatko materialisti (jonka mukaan olevainen on ainetta) ja idealisti (joka uskoo, että olevainen on perimmältään henkeä) ymmärtää toisiaan? Voit esimerkiksi kirjoittaa näiden kahden välisen dialogin, joka käsittelee jotakin filosofian suurta kysymystä.