Opettajan esittely

Paluu Kurssin opiskelu -sivulle

Kuka minä olen filosofian opettajana? Olen opiskellut sivuaineenani filosofian ja elämänkatsomustiedon aineenopettajaksi (pääaineena aikuiskasvatustiede). Vaikka olenkin jo mummo, neljänkympin paremmalla puolella, koulutukseni on tuore: pätevyys vuodelta 2001 (tuli ensin paimennettua saparosirkusta 2 vuosikymmentä). Olen opiskellut filosofiaa Helsingin yliopistossa mm. Tapio Puolimatkan, Risto Vilkon, Esa Saarisen, Sami Pihlströmin, Heikki Kanniston, Juha Räikän, Floora Ruokosen Ilpo Halosen, Markus Lammenrannan ja Arto Siitosen johdolla. (Mieti sinä puolestasi, kuka sinä olet filosofian opiskelijana.)

Filosofian opiskeluni alkoi siitä, etten ymmärtänyt kasvatusfilosofian tenttikirjasta juuri mitään. Istuin kirjastossa sivistyssanakirjan kanssa suomentamassa suomen kielellä kirjoitettua kirjaa. Tiedollinen ristiriita herätti suuren kiinnostuksen. Filosofian opiskelu ei suinkaan heti kättelyssä avannut ymmärrystä. Elävästi muistan 2000-luvun alussa tohtoriksi väitelleen Sami Pihlströmin tieteenfilosofian luennon, josta kahdeksan luentotunnin jälkeen en tuntenut ymmärtäväni juuri mitään (sama Sami, joka on yksi oppikirjamme kirjoittajista). Siitä huolimatta tai ehkä juuri tuon tunteen vuoksi tieteenfilosofia alkoi vähitellen selkiytyä ja siitä sain tukevat eväät muuhun yliopisto-opiskeluun.

lukeefiloa.jpg Filosofian opiskelussa olen jatkuvasti matkalla. Koen filosofian sekä seikkailuna olemisen mahdollisiin ulottuvuuksiin että toisaalta vankkana työvälineenä tieteelliseen ajatteluun. Filosofia pakottaa kysymään ja penkomaan perusteita. Filosofia pitää ajattelun tuoreena ja siksi se innostaa yhä uudelleen ihmettelemään, etsimään ja ajattelemaan.

Asun keskellä luontoa ja minulle lluonnonmaisema merkitsee paljon filosofian näkökulmasta. Heideggerin ajatus siitä, miten yleensä olevaisen ilmiöt peittävät olemisen, on keskellä luontoa lähellä. Kaiken olevan takaa häämöttää oleminen, jota ei keskellä luontoa ehkä unohda niin helposti kuin ihmisen hallitseman maiseman vaikutuspiirissä. Mitä tämä kaikki on? Suuri salaisuus. Ja avoin kysymys.

Filosofian opettajana haluan välittää jotain siitä filosofian hurmauksesta, jota armoitetut filosofian opettajat ovat kyenneet levittämään – ne joita olen kuullut ja ne joita olen lukenut. Se hurmaus ei ole pelkoa siitä, osaanko oikein vaan rohkeutta ajatella ja vaaratonta huimapäisyyttä mielen hypyissä. Olen tavattoman kiitollinen jokaiselle filosofian opettajalleni. Olen saanut heiltä paljon ja siitä toivottavasti pienen himpun kykenen jakamaan sinulle.

Suora henkilökohtainen palaute- ja kysysmyslomake