Arvot

Paluu oppituntisivulle

Portfoliokysymyksiä:
 1. Miksi kiinnitetään huomio arvoihin silloin, kun pohditaan eettistä toimintaa?
 2. Haastattele eri-ikäisiä ihmisiä ja kysy, mikä heidän mielestään elämässä on arvokkainta. Vertaile saamiaisi tuloksia. Pohdi, millaisilla perusteilla eri-ikäiset ihmiset tekevät arvovalintojaan.
 3. Millä tavoilla kulttuuri voi konkreettisesti vaikuttaa arvoihin? Anna esimerkkejä.
 4. Millaisia ristiriitoja kasvattajat välittävät arvoista sanojen ja tekojen kautta? Kumpi vaikuttaa enemmän, sanat vai teot?
 5. Miten välinearvot ja itseisarvot eroavat toisistaan? Mitä yhteyksiä niillä voisi olla?
 6. Väitetään, että nykyisin kaikki on kaupan. Mitä asioita/ihanteita sinä tai joku tuntemasi ihminen ei olisi mistään hinnasta valmis myymään? Miksi?
 7. Ovatko meidän arvomme oikeita arvoja? Miten tulisi toimia sellaisen ihmisen kanssa, joka ei jaa samaa arvomaailmaa? Voit laittaa kuvitteelliseen keskusteluun esimerkiksi turkistarhaajan ja tarhakettujen vapauttajan tai sikalan omistajan ja juutalaisen/muslimin/kasvissyöjän.
 8. Voiko ruma olla kaunista?
 9. Miksi luonto on kaunis?
 10. Voiko taideteoksia arvostella?
 11. Miten taiteen voi erottaa muista tuotteita?