8.10. toinen oppitunti

Filosofian perusteita - luonnonfilosofit

Paluu oppituntisivulle | Läksynä oli toivelappu kurssin työskentelytavoista: lue tulokset

1149194064_cd1497ccc0.jpg
Luonnonfilosofit ihmettelivät luonnossa havaitsemiaan muutoksia ja ylipäänsä maailmaa ja elämää. He halusivat tutkia olevan alkuperää ja sitä, mikä saa aikaan muutoksen/pysyvyyden.

Jokainen ihminen pohtii samanlaisia asioita. Erityisesti lapset ovat kiinnostuneita perusasioista ja suurista kysymyksistä. Lue oppikirjaasi sivulle 21 asti ja yritä päästä perille siitä, millaisia ovat filosofiset kysymykset. Tee itse ainakin yksi kysymys. Muistatko lapsuudestasi filosofisia pohdiskeluja?

Kuka on filosofi? Mitä filosofia on?
Gareth B. Matthews: Filosofisia keskusteluja lasten kanssa (WSOY2003) Ks. myös Philosophy for Kids
Karl Jaspers ja Esa Saarinen ja monet muut:
"Lapsessa asuu filosofi. Älä siis nujerra lapsen avointa kykyä nähdä ja kysyä."

Lue kirjasta, mitä siellä kerrotaan luonnonfilosofeista. Miksi heitä nimitettiin luonnonfilosofeiksi? Muistatko omasta lapsuudestasi vastaavia ihmettelyitä ja oivalluksia? Sanotaan, että filosofia tutkii suuria kysymyksiä. Mitä ne ovat? Muotoile itse vähintään yksi filosofinen kysymys.

Portfoliokysymyksiä:
  1. Onko Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelija Konsta Pylkkänen filosofi? Anna esimerkkejä ja perustele. (Voit valita myös jonkin muun kirjallisuuden henkilön.)
  2. Esittele joku varhainen filosofi ja koeta löytää hänen näkemyksistään jotain tähän aikaan sopivaa.
  3. Miksi antiikin filosofeja nimitetään suuriksi?
  4. Miksi Suomi ei ole länsimaisen filosofian kehto?
  5. Mikä on sokraattinen metodi?
  6. Selvitä oppikirjan, Internetin ja muiden lähteiden avulla, mitä seuraavat (tai jotkin seuraavista) esisokraatikot eli ennen Sokratesta eläneet luonnonfilosofit ajattelivat olevaisen perusluonteesta: Thales (625 – 545 eKr.), Anaksimenes (500-l eKr.), Anaksimandros (611 – 545 eKr.), Herakleitos (n. 540 – 475 eKr.), Pythagoras (n. 560 – 500 eKr.), Parmenides (n. 515 – 450 eKr.), Empedokles (400-l eKr.), Anaksagoras (400-l. eKr.) ja Demokriitos (n. 460 – 370 eKr.).