Hyvä elämä

Paluu oppituntisivulle

Käytännöllisen filosofian opiskeluun on YLE tuottanut kymmenisen vuotta sitten Praxis-ohjelmasarjan jota sopii edelleen katsoa. Verkkosivuilta löytyy suomalaisfilosofien haastatteluita.

Hyvän elämän pohdintaa Simpsonien avustuksella. Sarja tulee parhaillaa mm. Subtv:ssä


Samaa aihetta voit työstää myös elokuvatehtävässä.

Portfoliokysymyksiä:
  1. Filosofian taito ja terve järki eli mitä hyötyä filosofiasta voi olla arkiseen elämään?
  2. Ihmisen kloonaaminen eettisenä kysymyksenä.
  3. Saako yritys omistaa kasvilajikkeen geneettisen koodin? Mitä seurauksia omistamisesta on?
  4. Kuvittele itsesi 60 vuoden kuluttua. Mitkä eettiset säännöt ohjasivat elämääsi? Mitä vaikutuksia niiden noudattamisella oli siihen, millainen vanhuudestasi tuli?
  5. Mitä eutanasia on ja miten sen kannattajat ja vastustajat ovat siihen suhtautuneet?
  6. Jos saisit säätää yhden hyvää elämää lisäävän lain, niin mikä se olisi? Perustele.
  7. Sana ’omatunto’ ei suomen kielessä kuvaa samaa, mitä vastaava sana monissa muissa kielissä, joissa sanan sisältönä on ”yhteinen tieto” (lat. conscientia, eng. conscience, ruotsin samvete). Mikä on moraalin suhde sosiaaliseen todellisuuteen? Miten moraali liittyy ”yhteiseen tietoon”?