Ihmisen havaintokyvyt ja niiden rajoitukset

Paluu Mielen ja aineen suhde -oppituntisivulle

TAUSTAA:
David Hume (Inquiry-teoksessaan sec. XII, pt I): "Näyttää ilmeiseltä, että ihmisellä on luonnollinen vaisto tai ennakkotaipumus luottaa aisteihinsa ja että ilman minkäänlaista päättelyä, tai jopa melkein ennen järjen käyttöä, oletamme aina ulkoisen maailman, joka ei riipu havainnoistamme vaan joka olisi olemassa, vaikka me ja jokainen aistiva olento olisi poissa tai tuhoutuisi.

Uskomme, että maailma on aistihavaintojemme mukainen. Matrix-elokuvan alussa Neo joutuu luopumaan tästä uskomuksesta.
Mitä aistit kertovat maailmasta? Joskus aistit pettävät. Aisteja voi myöskin harhauttaa. Eri eläinlajit aistivat saman tilan eri tavoilla. Ihmisen aisteja voidaan laajentaa erilaisten laitteiden avulla. On ihmisiä, jotka vakuuttavat kohdanneensa ufoja, enkeleitä tai muita olioita, joita valtaosa ihmisistä ei lue kuuluvaksi tähän kokemusmaailmaan. Voiko tuonpuoleista ja henkimaailmaan kuuluvaa aistia?

TEHTÄVÄ:
Tee omalla tyylilläsi esitys, jossa pohdit ihmisen aistikykyjen ja maailman välistä suhdetta. Pohdi ihmisen aistikykyjen rajoja ja mahdollisuuksia ylittää noita rajoja. Voit halutessasi pohtia myös, millä tavalla havaintokyvyt vaikuttavat ihmisen käsitykseen maailmasta.

Esityksesi voi olla kuva, kaavio, tekstiä, näytelmä, sarjakuva, valokuva, muu tallenne tai muu sinulle luontainen tuotos, jonka voit esittää seuraavalla tunnilla. Tehtävän saa tehdä ryhmätyönä.

Untitled-1.jpg