Länsimaisen tieteen perusteet

Paluu oppituntisivulle

MindMap-tehtävän yhteensulatus tulossa tähän


Portfoliotehtäviä:
  1. Esittele keskeisimmät totuusteoriat ja anna jokaisesta jokin käytännön esimerkki (voi liittyä arkielämään tai tieteeseen).
  2. Filosofian taito ja tieteellinen ajattelu eli mitä hyötyä filosofiasta
  3. Epäilyn merkitys.
  4. Miten tiedon luotettavuutta koetellaan arkiajattelussa ja miten tieteen piirissä?
  5. Mitä tietoyhteiskunta tarkoittaa ja mitä kritiikkiä filosofi voisi esittää tietoyhteiskunta käsitteestä?
  6. Voiko tutkija olla objektiivinen? Perustele.
  7. Erilaiset tieteen tuottamat ihmiskuvat ja niiden rajoitukset.
  8. Kuinka filosofi voisi arvostella ihmistutkimusta? Ihmistieteillä tarkoitetaan ihmistä ja kulttuuria tutkivia tieteitä (yliopistoissa usein humanistiset, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliset tiedekunnat). Ihmistiesiin luetaan esimerkiksi sosiologia, kasvatustiede ja psykologia. (Sopivia lähdeteoksia: Panu Raatikainen: Ihmistieteen ja filosofia, 2004 sekä Anneli Meurman-Solin & Ilkka Pyysiäinen (toim.) Ihmistieteet tänään, 2005.)
  9. Onko teorian ja käytännön välillä kuilu?
  10. Miten tiede eroaa rajatiedosta (esim. astrologia, numerologia, ufologia, grafologia, ennustaminen, telepatia)?