Mielen ja aineen suhde

Paluu oppituntisivulle

Lähdetään liikkeelle Platonin luolasta | 27.9. Pohdintatehtävä: Ihmisen havaintokyvyt
Syksyllä 2007 eräs aikuislukion opiskelija esitti portfoliossaan oman tulkintansa luolavertauksesta (julkaistu opiskelijan luvalla)

Platonin mielestä se, mitä havaitsemme aisteillamme, ei ole todellista vaan luolan seinaan heijastuneitten varjojen kaltainen kuvajainen todellisesta hainnon kohteena olevan asian ideasta. Ideamaailmassa kaikki on täydellistä, aineetonta ja ikuista. Havaintomaalimassa kaikki on muuttuvaa ja epävarmaa. Tiedon perustana tuli siis olla ikuinen, täydellinen ja muuttumaton ideamaailma. Koska aistit kykenevät havaitsemaan vain aineellisia asioita, ideamaailman saattoi Platonin mukaan tavoittaa vain järjen avulla.

Aristoteles ei jakanut opettajansa käsitystä. Hänen mielestään havaintomaailma sisältää kaiken todellisuuden. Havaittavissa kohteissa (olevaisissa) yhdistyvät muoto (forma) ja aine (materia). Hän nimitti substansseiksi itsenäisesti olemassa olevia olioita, jotka voivat olla olemassa muista riippumatta. Substanssin käsite auttaa muutoksen ymmärätmisessä. Vaikka ihminen värjää hiuksensa tai näyttää lapsena erilaiselta kuin vanhuksena, hän on sama yksilö huolimatta satunnaisten ominaisuuksien muutoksista.

Mielen ja aineen suhde on kiinnostanut filosofeja kautta historian.
Pupu vai ankka?
Mikä on ihmisen havaitseman maailman ja todellisen maailman suhde?

Voiko ihminen havaita maailmaa sellaisenaan?

Voiko ihminen havaita maailmaa ylipäätään millään tavalla?

Mikä on kielen ja maailman suhde?

Voimmeko havaita sellaista, mille meillä ei ole käsitteitä?

Ovatko eri ihmisten havainnot maailmasta samanlaisia?

Mitä kertoo maailmasta se, että erilaisilla aisteilla varustetut eläimet kokevat saman maailman hyvin erilaisena?
pupuankka.jpg

27.9. pohdintatehtävä: Ihmisen havaintokyvyt
Syksy 2006 Kotkan aikuislukiolasten teorioita mielen ja aineen suhteesta
Onko kaikki olemassa sattumalta vai välttämättä?
Onko kaikki vain ainetta (materialismi) vai vain henkeä (idealismi)? Mitä eri variaatioita tästä jaottelusta löytyy?
Popperin kolme maailmaa (kirja s. 47-48)


Portfoliokysymyksiä:
  1. Lue syksyn 2006 Mieli & aine -oppituntitehtävän tulokset ja poimi niistä yksi sinua kiinnostava ajatus, jota kehittelet eteenpäin oppikirjan tukemana ja omien ajatustesi pohjalta otsikolla Mielen ja aineen suhde.
  2. Selvittääkö aivotutkimus mielen arvoituksen? Ota kantaa. Lähteeksi sopii myös Mind and Brain Portal
  3. Piirrä kuva Popperin kolmesta maailmasta ja tee siitä mahdollisimman havainnollinen lisäämällä oman ymmärryksesi mukaan esimerkkejä.
  4. Mitä se on, mitä on olemassa: ainetta, henkeä vai molempia? Mikä on oma teoriasi? Miten olevaista voi ymmärtää? Tee mind map tai kaavio.