Mitä hyvä on?

Paluu oppituntisivulle

Portfoliotehtäviä:
  1. Miksi hyvyyden olemusta on pohdittu filosofiassa?
  2. Esittele Aristoteleen keskitien oppi (Nikomakhoksen etiikka). Olisiko siitä hyötyä nykyihmiselle?
  3. Voittaako hyvä pahan? Periikö rehellisyys maan?
  4. Miten ihminen saa tietoa siitä, mikä on arvokasta elämässä?
  5. Joskus ihminen tekee pahaa tehdessää hyvää. Miten tämä on mahdollista?