Portfolio kurssisuorituksena

external image 193652215_a45803a5d2_m.jpg
Jos haluat pohdiskella asioita rauhassa, portfolio on sinulle sopiva kurssin suoritustapa. Aiempina vuosina portfolion tehneillä opiskelijoilla on ollut hienoja oivalluksia: pohdintakysymyksiä voi käsitellä muiden ihmisten kanssa: eräs opiskelija keskusteli teemoista kumppaninsa kanssa, toinen taas järjesti teemakeskusteluja työpaikan kahvitauoille. Näiden keskustelujen tuotokset he sitten liittivät osaksi portfoliota. Mukaan tuli toki aiheen käsittelyä myös filosofisten lähteiden avulla. Filosofiassa keskustelulla on tärkeä rooli ja siksi tuon kaltaiset ideat ovat hieno tapa opiskella filosofian taitoa.

Portfolion pitäisi olla ulkomuodoltaan ehyt esitys ja siisti. Jonkinlainen etusivu, sisällyksen esittely, otsikointi ja lähteet sopii tuohon kaavaan, toki omia variaatioita voi aina luoda. Mittaa portfoliolle kertyy vähintään 12 tekstisivua. Portfolio EI tarkoita pelkkiä oppikirjasta etsittyjä muutaman rivin vastauksia tehtäviin, vaan oma ajattelu, pohdiskelu, erilaiset näkökulmat ja asian kaikinpuolinen prosessointi pitää tuoda jollakin tavalla esille.

Liitä portfolion oheen pieni oppimispäiväkirja (ohjeen löydät täältä). Oppimispäiväkirjassa dokumentoit omaa oppimisprosessiasi.

Portfolion voi tehdä myös parin kanssa. Yksin valitset 10 kysymystä ja parin kanssa 15.

Portfolio-ohje


Teet portfolion seuraavaan tapaan:
  1. Sovit opettajan kanssa, että kurssisuorituksesi on portfolio. Sopimisen voi tehdä myös sähköpostilla tai soittamalla (yhteystiedot kurssimonisteessa).
  2. Jokaisen oppitunnin teemoista löytyy vaihtoehtoisia kysymyksiä. Kysymykset löytyvät oppituntisivuilta, PLUS-tehtävistä ja kootusti portfolion kysymyssivulta. Valitse 10 erilaista kysymystä tai parin kanssa 15. Valitse ne eri aiheista sitä mukaa, kun kurssi etenee. Toteuta jokaisen kysymyksen kohdalla vastaus omalla tyylilläsi, mutta niin, että siinä on sekä tiedollista, itsenäistä ajattelua että jotain omaa oppimistasi kuvaavaa. Ilmaisu saa mielellään olla luova, mutta sisällön osuus on tärkeä. Yhteen kysymykseen riittää noin sivun mittainen vastaus (esimerkiksi kuva ja puoli sivua tekstiä).
  3. Tutustu portfolion yleisohjeisiin. Tutki myös sivulla olevat linkit muihin portfolio-ohjeisiin. Portfolioon voit liittää kuvia, muistiinpanojasi tai muuta aiheeseen liittyvää. Esitysmuoto voi olla paperilla tai digitaalisena.
  4. Kysy heti apua opettajalta, jos jokin asia kummastuttaa.
  5. Käytä oppikirjan lisäksi mielellään muita lähteitä. Tee asianmukaiset lähdeviittaukset. Pyydä apua tarpeen tullen. Kurssimme käsittelee länsimaita filosofiaa, joten kirjakaupan (ja joskus kirjastonkin) filosofia-hyllystä saattaa löytyä sellaisiakin kirjoja, joita ei suositella tämän kurssin lähteiksi.
  6. Palauta portfolio viimeistään viimeisenä sovittuna päivänä (koeviikon ensimmäinen koepäivä viimeistään). Suunnittele aikataulusi. Aloita työskentely heti.
  7. Kurssiarvosanasi muodostuu kurssityöskentelystä ja portfoliosta. Portfolion arviointiin kuuluu suullinen osuus, joka sovitaan sen jälkeen, kun olet palauttanut työsi (varmistus, että olet itse tehnyt portfoliosi, plagiointi johtaa kurssin hylkäämiseen, siis kurssista ei saa edes nelosta). Kurssiarvioinnin saat suullisen osuuden jälkeen. Arvioinnin painotukset näet portfolion yleisohje